-------------------- ----------------------------------

 

 

 

Zapowiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYSIĘGALI OJCZYŹNIE

 

 

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam …” – tak 34 studentów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie ojczyźnie. Przysięga wojskowa to najwyższe zobowiązanie żołnierza wobec państwa i narodu. Podchorążowie p rzysięgę złożyli w obecności rodziców i zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczył dowódca MW RP admirał floty Tomasz Mathea. Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjna MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

 

 

 

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku AMW, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy licznie przybyli na uroczystość. Ceremonię zainaugurowała msza święta w intencji Akademii Marynarki Wojennej i podchorążych składających przysięgę, która odbyła się w Kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie. Po mszy świętej rodziny oraz najbliżsi nowych studentów wojskowych spotkali się w uczelnianej auli z Komendą AMW. Podczas spotkania rektor-komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, przedstawił władze uczelni oraz przybliżył sylwetki zastępcy rektora i prorektorów. Po spotkaniu rodziny mogły zapoznać się z obiektami i bazą szkoleniowo-dydaktyczną uczelni. Udostępnione zostały laboratoria i nowoczesne symulatory. Natomiast na placu uczelnianym zorganizowany został pokaz sprzętu i urządzeń, które są najnowszymi osiągnięciami naukowymi AMW.

Kulminacyjnym punktem dnia była uroczysta przysięga wojskowa, która rozpoczęła się o godzinie 11:00 na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Rektor-Komendant AMW, a w szczególności rodziny i najbliższych przysięgających. Następnie I rocznik wystąpił i rozpoczął akt ślubowania. Zaszczytu przysięgania bezpośrednio na sztandar Akademii Marynarki Wojennej dostąpiło czworo studentów wojskowych, którzy z najlepszymi wynikami ukończyli szkolenie podstawowe. Byli to: mar. pchor. Roman Błoński, mar. pchor. Natalia Smolarz, mar. pchor. Bartosz Szczepaniak i mar. pchor. Paweł Tusk. Przysięgę złożyło 24 studentów wojskowych Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, w tym 8 kobiet oraz 10 podchorążych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, a wśród nich 2 kobiety. Łącznie 24 mężczyzn i 10 kobiet . Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej oraz początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Po akcie ślubowania głos zabrał Dowódca MW RP, który pogratulował przysięgającym i ich rodzinom. Jednocześnie zaznaczył, że bycie żołnierzem to wielki obowiązek i niełatwe wyzwanie. Natomiast w imieniu przysięgających przemawiała mar. pchor. Natalia Smolarz. Podziękowała przełożonym i zapewniła, że dołożą wszelkich starań, aby dumnie móc nosić marynarski mundur. Po uroczystości odbyła się defilada pododdziałów kadry AMW i poszczególnych roczników podchorążych. Na koniec Rektor-Komendant AMW zaprosił wszystkich gości do obejrzenia pokazu nowoczesnego sprzętu, który zorganizowany został na placu apelowym. Zobaczyć można było:

  • System zachowania życia – kontener, zapewniający odpowiednie czynniki oddechowe dla utrzymania przy życiu człowieka.
  • Ratowniczo-leczniczy kontenerowy zestaw hiperbaryczny „Sercówka”, którego zadaniem jest udzielenie pomocy członkom załogi okrętów podwodnych, którzy wydostali się z zatopionego okrętu metodą samoratowania.
  • Bezzałogowy pojazd nawodny wraz ze stanowiskiem dowodzenia. Głównym zadaniem pojazdu jest zabezpieczenie działań morskich służb państwowych.
  • Trenażer w postaci platformy ruchu wielkokalibrowego karabinu maszynowego „WKM 12,7 mm”. Platforma umożliwia symulację stanów morza, co wiernie odzwierciedla rzeczywiste użycie.
  • Trenażer 23 mm Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego ZU-23-2MR. Trenażer wiernie odzwierciedla morską rzeczywistość, symuluje działania bojowe na morzu, w tym imituje cele, a jednocześnie wykonuje przechyły burtowe i wzdłużne. Strzelający może wykonywać wiele zaprogramowanych ćwiczeń.

Przed złożeniem przysięgi studenci przeszli podstawowe szkolenie wojskowe
w Akademii Marynarki Wojennej. Mają także za sobą rejs kandydacki na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”. W trakcie szkolenia uczyli się regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym. Wykonywali strzelania do tarcz oraz poznawali podstawowe zasady sztuki wojennej. Przygotowywali się także do uroczystej przysięgi wojskowej.
W czasie rejsu kandydackiego przeszli szkolenie marynarskie w systemie wacht morskich. Przyszli studenci wojskowi zapoznali się z Regulaminem Służby Okrętowej (RSO), pełnili wachty morskie na stanowiskach marynarskich oraz poznali podstawy obsługi urządzeń okrętowych. Uczestniczyli w alarmach okrętowych, w działalności grup obrony przeciwawaryjnej okrętu, a także odbyli ćwiczenia ratownicze i przebywali w tratwie ratunkowej. W czasie rejsu ORP „Wodnik” brał również udział w ćwiczeniu SMER/MEDEX, co pozwoliło przyszłym podchorążym zapoznać się z ćwiczeniami morskimi i obserwować współpracę okrętu ze śmigłowcem.

Warto zaznaczyć, iż w tym roku o indeks studenta wojskowego ubiegało się ponad 14 osób na jedno miejsce. Jest to jeden z najwyższych wskaźników popularności studiów technicznych w Polsce. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2010/2011 cywilne uczelnie techniczne zanotowały wskaźnik popularności na poziomie 3,9 kandydata na jedno miejsce. Akademia Marynarki Wojennej przekroczyła go prawie czterokrotnie.

 

stat4u