Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

Autor: Bramreja

W samym sercu położonego na południu kraju okręgu przemysłowego, na terenie Wyżyny Śląskiej w Kotlinie Przemszy leży uroczy zakątek przyrodniczy będący dzielnicą miasta Dąbrowa Górnicza a mianowicie Pogoria. Znajduje się tu skupisko trzech jezior nazwanych, może mało oryginalnie, Pogoria I, II i III.

 

Wszystkie trzy zbiorniki są zbiornikami sztucznymi, powstałymi w skutek zalania dawnych wyrobisk piaskowych. Do jezior spływają wody z Białej Ławy i znajdują swoje ujście do położonego na północnym zachodzie wyrobiska popiaskowego zwanego Kuźnicą Warężyńską. Zjawisku ciągłej wymiany wody jeziora zawdzięczają swoją czystość, a jednocześnie bogactwo roślinności i zwierząt. Najstarszym z nich jest jezioro Pogoria I, największym - Pogoria III a najbogatszym przyrodniczo - Pogoria II. Jeziora te miały stanowić rezerwowe źródła wody dla położonej niedaleko Huty "Katowice". Na dzień dzisiejszy to małe pojezierze wykorzystywane jest w celach turystycznych i rekreacyjnych.

Bogactwo przyrody jest tu zaskakująco duże i różnorodne zwłaszcza jak na tereny niegdyś silnie uprzemysłowione. Zbiorniki są przykładem na to jak szybko natura radzi sobie z regeneracją układów biologicznych pomimo zniszczeń pozostałych po kopalniach odkrywkowych. Na terenie zbiornika Pogoria I znajduje się wydzielony i oznakowany płytki teren, porośnięty szuwarem trzcinowym, stanowiący użytek ekologiczny, a będący miejscem wylęgu ptactwa wodnego między innymi: łabędzi, zimorodka, kaczek cyranki i krzyżówki oraz perkoza dwuczubego. teren jeziora Pogoria II upodobały sobie natomiast mewy mieszki i stworzyły tu sobie kolonię lęgową. Brzegi wszystkich trzech jezior porośnięte są bogatą roślinnością lasów łęgowych, zarośli, szuwarów, murawy i zespołów bagiennych. Wody jezior zamieszkują liczne gatunki ryb w tym między innymi: leszcze, karpie, sandacze, szczupaki, węgorze, amury, okonie, słonecznice i kiełbie. Lokalne koło wędkarskie dba o regularne zarybianie wód oraz nadzoruje amatorskie połowy. W wodach zbiornika Pogoria III została założona, przez klub płetwonurków, mała, słodkowodna rafa koralowa stanowiąca swoistą atrakcję podwodnego wiata jak również wzbogaciła przyrodę tego najmłodszego z trzech Pogorii zbiornika.

 

Jeziora stanowią doskonałe miejsce do spacerów, kąpieli, wędkowania, żeglarstwa i uprawiania sportów motorowodnych. Zbiornik Pogoria I posiada najbardziej rozbudowaną infrastrukturę, a jednoczenie jest jedynym, na którym można uprawiać sporty motorowodne. Znajdują się tu liczne ośrodki wczasowo-rekreacyjne tworzące bogate zaplecze do uprawiania sportów wodnych i umożliwiają bezpieczny wypoczynek nad wodą. Znajdują się tu kluby żeglarskie, w których można skorzystać ze sprzęty pływającego takiego jak Omega, Opymist, kajaki, rowery wodne i w których prowadzone są szkolenia żeglarskie. Są to działające na terenie miasta Dąbrowa Górnicza Klub Sportów Wodnych Fregata i Klub Sportów Wodnych Hutnik. Ponadto znajduje się tu strzeżona plaża miejska, na której rozgrywane są mecze siatkówki plażowej. Podobnie rozwija się infrastruktura na brzegach Pogorii III. Swoje miejsce znalazł tu od lat ośrodek żeglarski obecnie noszący nazwę Jacht Klub Pogoria III prowadzący przystań żeglarską i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Od dawna akwen ten upatrzyli sobie amatorzy windsurfingu i prowadzą tu wypożyczalnie sprzętu windsurfingowego. Tu także znajduje się strzeżona plaża. Poza tym brzegi jeziora są miejscem wypoczynku dla amatorów campingu. W pobliżu Pogorii III przebiega trasa rowerowa ściągająca zastępy amatorów dwóch kółek.

Od kilku lat planowane jest przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kolejnego zbiornika poprzez zalanie wyrobiska Kuźnica Warężyńska. Byłby to czwarty sztuczny zbiornik i jednoczenie największy. Stworzyłoby to nowe możliwości i wpłynęło na rozszerzenie bazy rekreacyjnej miasta Dąbrowy Górnicza.

Obecnie projekt zalewania wyrobiska Kuźnica Warężyńska jest już w trakcie realizacji.

stat4u