Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

>>> Dąbrowa Górnicza <<< 

>>> Pamiętajmy <<<

 

ETYMOLOGIA NAZWY „POGORIA”

 

Nazwa jeziora – zbiornika wodnego Pogoria wywodzi się od nazwy rzeczki Pogoria, która swoje źródła ma w pobliżu Huty Katowice obecnie Arcellor Mitkal, wypływającej z małych zbiorników wodnych. Przepływa przez tereny leśne wpływając do jeziora Pogoria 1, które przyjęło nazwę właśnie od tej rzeczki. Dalej przepływa ona przez lasy, by zasilić kolejny zbiornik wodny Pogoria 2, dalej płynie krótkim kanałem łączącym i wpływa do zbiornika Pogoria 3. Zbiornik ten opuszcza w okolicach dzielnicy Łęknice, by popłynąć poprzez dzielnice Dziewiąty, Korzeniec i Zieloną kierując się w stronę miasta Będzin. Jak wynika zapisów historycznych rzeczka ta wcześniej nazywała się Bogoria. Znaczenie tego słowa natomiast związane jest z jednym z najstarszych rodów polskich – Bogoriów, mających swoje gniazdo w ziemi sandomierskiej. Nazwisko Bogoria związane jest z herbem rodowym nadanym przez króla Bolesława Śmiałego. Oznacza to, że wcześniej istniał rycerz Bogoria, co zapisane jest w źródłach historycznych (legenda herbowa i zapiski z klasztoru świętokrzyskiego) rycerza Michała zwanego Bogorją. Zaś samo znaczenie słowa „bogoryja” to opis miejsca wpisanego w prasłowiańskie określenie – „bogatego w jary”, wąwozy, czy bogatego i szczęśliwego jaru, wąwozu. Nietrudno jest doszukać się harmonii zawartej w nazwie miejsca, nazwie rodu i herbu oraz znaczeniu etymologicznym. W jednym z opisów historii Dąbrowy Górniczej jest wzmianka o właścicielu ziemskim z nazwiskiem Bogoryja, który ponoć mieszkał na terenach przez które przepływa rzeczka Bogoria – obecnie Pogoria. Nie jest wykluczone, że jest to jakiś potomek herbowych Bogorjów, a nazwa rzeczki i w konsekwencji jeziora bierze się również od tego nazwiska, a może od bogatego i szczęśliwego jaru.

 

Nadesłał: Z.Rosołowski, KSW Hutnik