-------------------- ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie zimowego rejsu na ORP „Poznań”

 

W poniedziałek, 13 lutego, o godz. 10:00, studenci V roku studiów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej wracają po 10 dniach zimowego rejsu na ORP „Poznań”. Okręt wejdzie do Portu Wojennego Gdynia. Praktyka obejmowała doskonalenie nabytych umiejętności oraz samodzielne wachty morskie. Podchorążowie głównie pełnili obowiązki oficera wachtowego, zarówno nawigatora, jak i mechanika okrętowego. Zapoznali się z zimowymi warunkami hydrometeorologicznymi i nawigacyjnymi panującymi na Morzu Bałtyckim oraz w Cieśninach Bałtyckich.

 

Wejście dla dziennikarzy (brama Portu Wojennego Gdynia, godz. 09:30) proszę uzgodnić z rzecznikiem prasowym AMW kmdr. ppor. Wojciechem Mundt

e-mail: rzecznik@amw.gdynia.pl

tel. 694 476 492

 

Wraz z załogą stałą na ORP „Poznań” zaokrętowanych jest 41 podchorążych. Są to studenci wojskowi Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej. W czasie praktyki pokonali blisko 2000 mil morskich i spędzili ponad 200 godzin na morzu. Przyszli oficerowie poznali budowę okrętu, jego urządzenia i mechanizmy oraz organizację codzienną i bojową jednostki. Trasa rejsu zaplanowana została tak, aby była jak najbardziej zróżnicowana pod względem nawigacyjnym. ORP „Poznań” wychodząc z Gdyni na Morze Bałtyckie skierował się do Świnoujścia. Wszedł do portu w poniedziałek, 6 lutego. Jednak następnego dnia już nastąpiło wyjście i rejs w kierunku Cieśnin Bałtyckich, a pierwszą z nich był Wielki Bełt. Następnie okręt przeszedł przez Kattegat i Skagerrak. Tam nastąpił powrót z powrotem do Kattegatu i poprzez Sund wyjście na Bałtyk. W czasie rejsu studenci pełnili wachty morskie oraz prowadzone były zajęcia programowe. Na głównym stanowisku dowodzenia trwało intensywne szkolenie – praktykanci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego określali poprawki urządzeń nawigacyjnych, prowadzili dziennik nawigacyjny i pracowali na mapach. Studenci poszerzali nabytą wiedzę o praktyczne umiejętności związane z astronawigacją, radionawigacją oraz wykonywaniem pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych. Mieli okazję doskonalić umiejętności bezpiecznego prowadzenia okrętu w warunkach wzmożonego ruchu oraz metodykę prawidłowego i bezpiecznego pływania w warunkach ścieśnionych w okresie zimowym. Okręty Marynarki Wojennej wykonują zadania przez cały rok, w związku z tym wiedza o tym jak akwen Morza Bałtyckiego może się zmienić podczas zimy jest bardzo przydatna. Natomiast podchorążowie Wydziału Mechaniczno- Elektrycznego prowadzili dziennik maszynowy i formularze techniczne kluczowych mechanizmów na okręcie. Jednocześnie doskonalili umiejętności związane z diagnostyką eksploatacyjną maszyn i urządzeń okrętowych. Podczas ruchu okrętu studenci WME nadzorowali pracę urządzeń napędu głównego oraz mechanizmów pomocniczych. Pod nadzorem oficera mechanika pełnili również wachtę na stanowisku dowodzenia działem mechanicznym w morzu.

ORP „Poznań”, wspólnie z bliźniaczymi okrętami noszącymi imiona polskich miast Lublina, Gniezna, Krakowa i Torunia, wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu. Okręty transportowo-minowe proj. 767, typu „Lublin”, zbudowane zostały w Stoczni Północnej w Gdańsku. Przeznaczone są do załadunku z nieuzbrojonego brzegu, transportu morzem i wysadzenia na nieuzbrojony brzeg techniki wojskowej oraz żołnierzy desantu morskiego, może również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych. Okrętem dowodzi kmdr ppor. Mariusz Pioś, a kierownikiem praktyki jest kmdr por. Dariusz Szulc.

 

stat4u