-------------------- ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANTIES 2012 Z CHÓREM AMW

 

 

W niedzielę, 26 lutego, Chór Akademii Marynarki Wojennej wystąpił na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2012”. Festiwal już od środy, 22 lutego odbywał się w Krakowie i przyciągnął bardzo znane zespoły szantowe z całej Polski. Natomiast niedzielne popołudnie stało pod znakiem szanty klasycznej. Zakończeniem był Koncert finałowy „Polskie Żaglowce”, w czasie którego wystąpił również Chór AMW pod batutą Pani Małgorzaty Rolak.

 

 

 

Do Krakowa nasz chór wraz dyrygentem, Panią Małgorzatą Rolak i kadrą kmdr. por. Robertem Kościelniakiem oraz ppor. mar. Pauliną Nowak, przyjechał w piątek. Już następnego dnia, w sobotę, wszyscy udali się na wycieczkę, aby zwiedzić słynne mury Katedry Wawelskiej, w tym grobowce polskich królów, wodzów i twórców polskiej kultury
tj. Piłsudskiego, Mickiewicza, Słowackiego i obowiązkowo największy polski dzwon – Dzwon Zygmunta. Sobotni wieczór spędzili w Centrum Kultury „Rotunda” na koncercie „Sail Szczecin” słuchając największych pereł wśród pieśni żeglarskich. Podobnie niedzielne popołudnie odbyło się pod znakiem szanty klasycznej, na koncercie poświęconym Stanowi Hugillowi. Podsumowaniem całego wyjazdu był występ Chóru AMW pod batutą Pani Małgorzaty Rolak na Koncercie finałowym „Polskie Żaglowce”, który okazał się zwieńczeniem dotychczasowej pracy i trudu włożonego w przygotowanie. Początkowo publiczność nie mogła uwierzyć, że szanty będzie śpiewał chór. Jednakże sposób wykonania, ale i prowadzenie występu przez Panią Małgorzatę Rolak spowodowało, iż cała publika włączyła się do koncertu. Realizacja utworów, jakże nie typowa dla tego rodzaju muzyki zrobiła niesamowite wrażenie.

 

 

Autor zdjęć: Tomasz Kędzia.

 

Z marynarskim pozdrowieniem !!!

 

kmdr ppor. Wojciech Mundt

Rzecznik Prasowy

Akademia Marynarki Wojennej