-------------------- ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” Pogoria

zaprasza do udzialu w regatach zeglarskich

w klasie

OMEGA STANDARD i OMEGA TURYSTYCZNA

o PUCHAR Pogorii – Edycja III

Regaty odbeda sie w dniu 15 wrzesnia 2012r. /sobota/

•  Miejsce regat - Jezioro Pogoria 1 na przystani LOK ,,Zefir”.

•  Zgloszenia do regat beda przyjmowane od godziny 8.00 do 10.00 w dniu regat.

•  Otwarcie regat nastapi o godzinie 10.00.

•  Godzine startu do pierwszego wyscigu okresli Sedzia Regat.

•  Start do pierwszego wyscigu przewiduje sie nie pózniej niz o godzinie 14.00.

•  Zakonczenie regat przewiduje sie nie pózniej niz o godzinie 17.00.

•  W przypadku niesprzyjajacych warunków atmosferycznych spowodowanych brakiem wiatru, terminem rezerwowym jest kolejny dzien – 16 wrzesien (niedziela).

•  Przewiduje sie rozegranie wyscigów z punktacja odrebna w klasie OMEGA Standard i OMEGA Turystyczna.

•  Regaty beda przeprowadzone zgodnie z:

  1. Przepisami ISAF 2009-2012.
  2. Zasadami okreslonymi w uchwale Zarzadu PZZ z dnia 23.03.2001r.
  3. Przepisami klasy OMEGA.
  4. Regulaminem Pucharu Pogorii w klasie OMEGA na sezon 2012r.
  5. Instrukcja zeglugi opublikowana w dniu regat.
  6. Komunikatami Sedziego Glównego publikowanymi w dniu regat.

•  Za zajecie trzech pierwszych miejsc w klasie Omega Standard i Omega Turystyczna w regatach o Puchar Pogorii przewiduje sie medale i dyplomy.

•  Zglaszajac sie do regat zawodnik wyraza zgode na bezplatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora podczas zdjec, filmowania i innych reprodukcji w czasie trwania regat we wszystkich materialach dotyczacych regat.

•  Wszyscy uczestnicy biora udzial w regatach na wlasna odpowiedzialnosc. Zadna z czynnosci wykonywana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialnosci za jakakolwiek szkode spowodowana przez zawodnika lub jego jacht, wynikajaca z udzialu w regatach.

•  Organizator regat KSW HUTNIK Pogoria posiada licencje PZZ na przeprowadzenie regat i polise OC.

•  Regaty odbeda sie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza i Slaskiego Okregowego Zwiazku Zeglarskiego.

•  Organizator regat KSW „HUTNIK” Pogoria korzysta ze wsparcia Gminy Dabrowa Górnicza w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

•  Pozostalych informacji w imieniu organizatora udziela kol. Slawomir Skowron tel. 662 158 161.

 

Serdecznie zapraszamy do udzialu w regatach.

Organizator - KSW „HUTNIK” Pogoria

Wspólorganizator – LOK ,,Zefir”

 

Cykl Regat o Puchar Pogorii w 2012 r dotowane jest przez Urzad Miasta Dabrowa Górnicza

 

 

stat4u