Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

Na tej stronie zamieszczona została tylko część materiałów,
które przedstawione zostały na konferencji,
a dotyczyły żeglarstwa polonijnego na świecie, w tym działalności YKP Londyn.
Pełna wersja (530 MB) krążku CD dostępna jest u Sekretarza YKP Londyn Jerzego Knabe :

ykp_knabe@yahoo.com

>>> „Z tradycją na pokładzie” <<<