Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

 

Na Pogorię 4

Pierwszym krokiem była Konferencja Żeglarska "Z tradycją na pokładzie"- we wrześniu 2005. Z inicjatywy Tomasza Mazura Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej i Yacht Klub Polski Londyn zorganizowały w Dąbrowie spotkanie miejscowych władz, żeglarzy 'pojezierza' pogoriańskiego i żeglarzy polskich przybyłych z zagranicy. Nawiązane tam kontakty oraz zapoznanie się z realiami regionu pozwoliło następnie na wykiełkowanie w YKP Londyn konkretnego pomysłu pożytecznego dla wszystkich zainteresowanych współdziałania. Opracowanie pod tytułem "Międzynarodowe Centrum Sportów Wodnych" zostało dnia 12 stycznia 2006 przedstawione Prezydentowi Jerzemu Talkowskiemu przez Martę Trzcionkę i Jerzego Knabe. Odbyło się to na 'minikonferencji' w Urzędzie Miejskim na której, poza tym głównym powodem spotkania, omówiono również pokrewną tematykę żeglarską jak pomysł morskiego rejsu promocyjnego na sts "POGORIA" przedstawiony przez kapitana Witolda Proboszcza, aktualne możliwości wymiany zagranicznej celem szkolenia żeglarskiego i poznawania nomenklatury angielskiej i polskiej oraz wyboru możliwości rozwiązania problemu przedostawania się jachtów pomiędzy akwenami Pogorii 3 i 4 (tunel pod linią kolejową lub pochylnia..) potrzebnego dla uatrakcyjnienia regionu dla żeglarstwa turystycznego.

Przekazane władzom miejskim opracowanie YKP Londyn dotyczy zamierzonego powstania nad wypełnianym właśnie wodą zalewie "Pogoria 4" ośrodka sportów wodnych prowadzonego w Polsce przez YKP Londyn. Ośrodek ma służyć wszystkim polskim żeglarzom, nie tylko zagranicznym lecz również miejscowym ale jest pomyślany jako śródlądowa centrala żeglarskiego szkolenia od podstaw dla żeglarzy polonijnych i ich młodego narybku. Jako ośrodek integracyjny pozwalający na utrzymanie lub wszechstronne odnowienie więzi z krajem, stwarzający przy okazji możliwość przedstawienie zagranicznym partnerom walorów turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych regionu i Polski. Z założenia ma on zarabiać na swoje utrzymanie poprzez swoją wielokierunkową działalność w bliskiej współpracy z innymi organizacjami krajowymi.

Projekt został przychylnie przyjęty do rozpatrzenia z zamiarem dojścia do wniosków praktycznych w terminie do końca lutego 2006. Sciśle z tym są związane tematy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pogorii 4, sprawy własnościowe gruntów, odpowiednia lokalizacja oraz dokładniejsze opracowanie finansowe, które zostaną opracowane przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego. Wspomniany został również temat budowy miejskiego ośrodka ratownictwa wodnego z wieżą obserwacyjną nad jeziorem Pogoria 4, który może miec obustronnie korzystne powiązanie z przedstawionym projektem.

Przewiduje się dalsze robocze kontakty celem zachowania dynamiki zamierzanych działań. Zainteresowanie jest znaczne, szczególnie obiecująca jest zadeklarowana współpraca ze strony Klubu FREGATA i Przedsiębiorstwa Wodociągów w osobie Komandora i Dyrektora A. Malinowskiego. Jeżeli sprawa lokalizacji będzie posuwała się w szybkim tempie planowane jest ponowne zaproszenie przedstawicieli zagranicznych polskich klubów i środowisk żeglarskich na spotkanie w DąbrowieGórniczej celem wizji lokalnej i podejmowania dalszych kroków i nowych decyzji.

Jerzy Knabe