Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

Nowe oblicze medalu YKP-1943.

Londyn 08.10.2008.

 

Niezwykłym zaskoczeniem było dla mnie zainteresowanie uczestników I Polsko-Polonijnych Regat na Pojezierzu Pogoria, historią medalu, który jako pamiątka wręczony został sternikom startujących załóg. Świadczy to, o ciągle żywej wśród naszych rodaków pamięci tragedii II Wojny Światowej i o dbałości kultywowania chlubnej, żeglarskiej przeszłości.
Sam spędziłem kilka lat na zgłębianiu wiedzy, o tym nie powtarzalnym na światową skalę fenomenie sportowym. Należy przecież pamiętać, że oryginalny Medal YKP-1943r, stanowił nagrodę dla zwycięzców zawodów żeglarskich zorganizowanych przez kolegów z Warszawskiego Yacht Klubu Polski, w warunkach okupacyjnych. W roku 1943, Polski nie było na mapie Europy, a wszelka działalność społeczna i sportowa zakazana była pod groźbą aresztowania, obozu koncentracyjnego lub śmierci. Same medale wykonane zostały potajemnie, w zarządzanej przez Niemców Mennicy. Fundatorem tej niecodziennej nagrody był, kpt. Henryk Fronczak, postać niecodzienna i wielce zasłużona dla żeglarstwa w naszym kraju. Projektantem Medalu Regat Konspiracyjnych YKP-1943, był artysta plastyk prof. Konstanty Sopoćko.
O tym w jaki sposób zetknąłem się z historią regat z roku 1943, oraz z samym medalem. Pisałem obszernie na łamach www.pogoria.org w cyklu artykułów pt. „W poszukiwaniu Historii”.

Medal, który wręczono uczestnikom I Polsko Polonijnych Regat w Dąbrowie Górniczej, 13-stego września 2008, ma na celu przypomnienie tamtych wydarzeń. Ma on również oddać cześć tym odważnym ludziom, którzy dokładnie 65 lat temu, udowodnili, że „żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest niezbędne”. Obydwie imprezy żeglarskie i ta z roku 1943 i ta z roku 2008, mają wiele cech wspólnych. Obie były imprezami o charakterze międzynarodowym. W regatach YKP-1943, uczestniczyli Polacy, Brytyjczycy oraz Irlandka. W I Polsko-Polonijnych Regatach na Pojezierzu Pogoria w Dąbrowie Górniczej, uczestniczyły załogi z Polski, Anglii, Ukrainy, USA, Kanady, Słowacji i Danii. Obie miały na celu jednoczenia żeglarskiej braci i celebracji zawodów sportowych w duchu żeglarskiej etyki i kultury. Cechy te spowodowały, że wystąpiłem o zgodę Zarządu Głównego YKP w Warszawie, na wykorzystanie wzoru Medalu YKP-1943, i wykonanie nowych w celu upamiętnienia pierwszych, historycznych, Regat Polsko-Polonijnych na Pojezierzu Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Po uzyskaniu zgody, ZG YKP w Warszawie, wspólnie Sekretarzem YKP Londyn, Jerzym Knabe, wykonaliśmy gipsowy odlew oryginału.


Wykonanie medalu jako pamiątki żeglarskich regat na Pojezierzu Pogoria, zaproponowałem w czasie wiosennego spotkania organizacyjnego w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza. Propozycja moja spotkała się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem. Pan Prezydent Miasta Zbigniew Podraza, wyraził zgodę na wykonanie nowych okolicznościowych medali. Ponieważ oryginalny Medal YKP-1943, był jednostronny, podjęliśmy wspólną decyzję o zaprojektowaniu rewersu, który byłby pamiątką dla Sailing in Poland Pogoria International Yachting Racing Dąbrowa Górnicza 2008. W czasie tego wiosennego spotkania w marcu 2008, przekazałem gipsowy odlew oryginału, na ręce Komandora KSW Fregata Andrzeja Malinowskiego.
Po powrocie do Londynu zaczął się młyn przygotowań do regat. Sama kwestia medalu jakoś wyleciała mi z pamięci. Dopiero we wrześniu dwa dni przed regatami, mogłem zobaczyć już ten nowy Medal YKP-1943r, który zyskał nowy wymiar i nowe oblicze jako pamiątka I Polsko-Polonijnych Regat na Pojezierzu Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Było to w biurze kol. Anny Zubko, osoby wielce wspierającej żeglarskie działania w Dąbrowie i z trudem ukrywałem łzę wzruszenia. Medal był śliczny, a wraz z jego wręczeniem w czasie uroczystego rozdania nagród I Polsko-Polonijnych Regat na Pojezierzu Pogoria, spełniło się kolejne moje marzenie.

Dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do jego urzeczywistnienia.

Tomasz „Bezan” Mazur.