Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

Zanim salę wypełnią goście.

Londyn 30.05.2006.

"Trema jest karą za brak pokory, za to, że się człowiek pcha na afisz."

Jan Kaczmarek.

Bramreja w sposób merytoryczny i bardzo profesjonalny opisała wydarzenie z dnia 25 maja. W swoim dzisiejszym materiale chcę przedstawić pewne kulisy tego bardzo ważnego spotkania. Uważam, że koniecznie należy podkreślić pracę i zaangażowanie wszystkich organizatorów, bo daje to niezaprzeczalne świadectwo o możliwościach i sile działania londyńskiej polonii.

Już w czasie moich pierwszych odwiedzin w Instytucie im. Gen . Sikorskiego, związanych oczywiście z poszukiwaniami pamiątek polskiego żeglarstwa, w głowie mojej zrodziła się pewna myśl. No, bo proszę tylko wziąć pod uwagę. YKP ma nadany przez Rząd RP przywilej noszenia bandery Polskiej Marynarki Wojennej, z godłem klubowym umieszczonym przy drzewcu w białym tle. W Instytucie jest kapitalna sala, nazywana właśnie Salą Marynarki Wojennej, w której zgromadzono całą bogatą kolekcję pamiątek pozostałą po morskiej formacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. YKP Londyn działa już prawię 25 lat i jest bardzo silnie związany z ochroną żeglarskiej tradycji i pielęgnowaniem pamięci narodowej. W samym Instytucie udało się odnaleźć pamiątki słynnych konspiracyjnych Regat YKP-1943r. Połączenie tych faktów było dla mnie oczywiste. Trzeba zorganizować w Instytucie, właśnie w Sali Marynarki Wojennej, spotkanie i wystawę poświęconą tej chlubnej karcie historii klubu.

Swój pomysł i sugestie, co do jego realizacji przedstawiłem Sekretarzowi YKP Londyn Jerzemu Knabe. Nie trzeba już chyba przypominać o tym, że wraz z Jurkiem od kilku miesięcy poszukiwaliśmy śladów medalu i często razem bywaliśmy gośćmi Dyrektora Krzysztofa Barbarskiego. Pomysł mój spotkał się z całkowitą akceptacją, a nawet został wzbogacony o niezwykle ważne organizacyjnie elementy. Kol. Jerzy Knabe jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, szacownej polonijnej organizacji, która liczy sobie lat przeszło 50-siąt. Otóż to właśnie STP poprosiło Jurka o przygotowanie odczytu naukowego w ramach czwartkowych spotkań technicznych, pt. „Historia żeglarstwa polonijnego”. Jurek ze swojej strony zaproponował połączenie odczytu w ramach STP ze spotkaniem YKP Londyn w Instytucie. Zważywszy na temat odczytu i rangę wydarzenia, wszystkie strony przyjęły pomysł za znakomicie nadający się do wdrożenia w życie. Pracami nad przebiegiem całości, organizacji, podzieliliśmy się z Jurkiem praktycznie po połowie. Do moich obowiązków należało zorganizowanie wszystkiego w samym Instytucie i wszelkie uzgodnienia z Dyrektorem Barbarskim. Odpowiedzialny byłem również za bezpieczeństwo, sprawny przebieg organizacji i prowadzenie samej uroczystości. W miedzy czasie Kol. Knabe rozszerzył temat odczytu do. „Historii i perspektyw żeglarstwa polskiego zagranicą”, a działkę dotyczącą właśnie „perspektyw” pozostawił do opracowania dla mnie. Jerzy Knabe miał na swoich barkach wszelkie ustalenia z STP. Przygotowanie materiałów w formie zapisu elektronicznego, zaproszenia poszczególnych gości i przygotowanie poczęstunku. Trzeba tutaj stwierdzić, że najtrudniejszym przedsięwzięciem było opracowanie i skatalogowanie materiałów dotyczących Memoriału Sikorskiego Gibraltar 1993. Materiał ten zawiera wszystkie informacje o zorganizowanej przez YKP Londyn 50-tej rocznicy obchodów katastrofy.

Nie byli byśmy w stanie zorganizowania tego wydarzenia gdyby nie pomoc i praca wielu kapitalnych ludzi i to właśnie ich wkład chcę dzisiaj podkreślić. Trzeba też dodać, że wszystko zostało zorganizowane zupełnie społecznie i wszyscy pracowali w pocie czoła z uśmiechem i poczuciem dobrze wykorzystanego czasu.

Całą mrówczą pracę nad fizycznym skanowaniem dokumentów Memoriału Sikorskiego Gibraltar 1993r, wykonywał Skarbnik YKP Londyn, członek STP a zarazem wielki miłośnik historii polski Kol. Jacek Zazulin. Jemu też przypadł w udziale zaszczyt wręczenia zgromadzonego materiału do zbiorów archiwalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego. Potężny wkład w stworzenie elektronicznej wersji tego dokumentu mieli Jerzy Knabe i Agnieszka Mazur.

Poczęstunek dla zaproszonych gości i tradycyjną lampkę wina zorganizowali. Ze strony YKP Londyn Kol. Tomek Perek wraz z rodziną, a ze strony Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Kol. Jacek Zazulin. Efektem ich pracy był kapitalny poczęstunek w przerwie odczytu. Oceną ich pracy jest to, że wszystkie przygotowane specjały zostały z apetytem skonsumowane.

Celowo rozpocząłem od tych prac, które wykonać trzeba było dużo wcześniej, a ich efekt widoczny był dopiero w czasie trwania samego spotkania. Często spotykałem się z tym, że gratulacje i podziękowania otrzymują przemawiający i prowadzący przebieg uroczystości, a o tych bezimiennych bohaterach często się zapomina. Uznałem, że tym razem to dla nich należy się palma pierwszeństwa, gdyż swoją pracę wykonali doskonale.

25 maja około godziny 16, 00 przybyli organizatorzy. Po krótkich ustaleniach organizacyjnych z Dyrektorem Barbarskim, YKP Londyn przejął na chwilę gospodarowanie w Sali Marynarki Wojennej. Salę wypełniły krzesła dla gości, przygotowano też mównicę i ekran do rzutnika. Było trochę problemów z nagłośnieniem i z gordyjskimi węzłami kabli elektrycznych, ale zaradziła temu Kol. Kasia Stępień.

Instytut ze swojej strony zorganizował gablotę poświęconą pamiątką Regat YKP-1943r, które przechowywane są w zbiorach Muzeum.Około godziny 17,00 koledzy z STP pod przewodnictwem Andrzeja Fórmaniak dostarczyli rzutnik cyfrowy i komputer. Sprzęt dzisiaj niezastąpiony w czasie multimedialnych prezentacji i odczytów.

Przed wejściem do sali odczytu zorganizowany został specjalny punkt informacyjny odsługiwany przez kapitalne dziewczyny. Na zdjęciu Agnieszka Mazur i Patrycja Strąk pochodzące z Dąbrowy Górniczej.

Za chwilę zjawią się pierwsi goście, jeszcze tylko ostatnie powtórki przygotowanych tekstów, ostatnie spojrzenia na pustą jeszcze sale. Jesteśmy gotowi! Na fotografiach Komandor YKP Londyn Maciej Gumplowicz, Sekretarz YKP Londyn Jerzy Knabe oraz Tomasz Mazur i Kol. Michał Olszewski.

Dokładnie z zakładanym kwadransem opóźnienia rozpoczęła się doniosła uroczystość. Spieszę też z wyjaśnieniami, co do udziału w odczycie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, po rozszerzeniu UE, a zarazem przybyciu do Anglii tysięcy naszych rodaków Uniwersytet stał się przedmiotem zainteresowania tych, którym drogę do kształcenia utrudniła sytuacja ekonomiczna w kraju. PUN czynnie uczestniczy w organizacji czwartkowych odczytów technicznych 4-You i w związku z tym włączył się do wsparcia organizacyjnego naszego spotkania. Na fotografii przemawia prof. dr. Inż. R. Chmielowiec.

W jednych z naszych zamysłów, spotkanie miało służyć zbliżeniu i nawiązaniu współpracy polskich organizacji społecznych działających w Wielkiej Brytanii reprezentujących wielce zróżnicowane środowiska i pokolenia emigracji. Osobiście bardzo zależało mi właśnie na pozytywnym zrealizowaniu tego zagadnienia. Jest, bowiem ogromna liczba osób zapatrzonych w historię i przeszłość i chyba jeszcze większa ilość ludzi zafascynowana nowościami i nowoczesnym postrzeganiem świata. Udało nam się połączyć i jedno i drugie. Jest to wielki sukces i krok do większej konsolidacji Polaków mieszkających w Anglii. Dowodem tego niech będzie to, że aż cztery różne organizacje podjęły wspólne działania. Na odczyt przyszedł również Zbigniew Drzewiecki, lider młodej organizacji Poland Street, znanej z zorganizowania protestu przeciwko podwójnemu opodatkowaniu. Na sali wykładu słuchali i starsi i młodzi z jednakowym zainteresowaniem.

W ubiegłym roku w czasie mojego wystąpienia nad jeziorem Pogoria I w klubie KSW Fregata, podczas Finału Mistrzostw Śląska w Klasie Omega obiecałem, że będę promował miasto Dąbrowa Górnicza i dąbrowskie żeglarstwo przy każdej nadarzającej się okoliczności. W czasie odczytu w Instytucie dużą część poświęciłem ubiegłorocznej konferencji żeglarskiej pt. „Z tradycją na pokładzie” i złożonemu przez YKP Londyn projektowi powstania w Dąbrowie Międzynarodowego Centrum Sportów Wodnych Pogoria IV. Za wystąpienie swoje otrzymałem gorące oklaski i gratulacje od wielu szacownych uczestników. Podkreślali oni moje silne zaangażowanie i wkład w promocje miasta.

Drodzy Czytelnicy! Proszę mi uwierzyć, że przed zorganizowaniem tego spotkania, miałem największą tremę, z pośród licznych imprez i uroczystości, których przecież niemało prowadziłem. Nieznajomość miejsca, ludzi i swoistego klimatu, powodowała we mnie obawę. Pojawiało się pytanie. Czy dam radę sprawnie poprowadzić tak złożoną organizacyjnie uroczystość? Dzięki wyrozumiałości uczestników i pomocy organizatorów wszystko wyszło znakomicie. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w pracę należy się wielki „puchar obfitości”.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Barbarskiemu. Bez jego pomocy i udzielonego mi zaufania uroczystość ta nie miałaby szansy powodzenia.

Zatem sezon nawigacyjny dla YKP Londyn otworzyliśmy.

Tomasz, Bezan, Mazur.