Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

Aleja Zasłużonych Ludzi Morza - 2008

W sobotę 28 czerwca 2008 w Rewie na mierzei zwanej Szperkiem, odsłonięto kolejne trzy nazwiska w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza przy „Morskim Krzyżu”. Uroczyście przypomnieni i uczczeni zostali: oficer okrętów podwodnych i żeglarz  komandor Bolesław Romanowski, kapitan transatlantyków Mamert Stankiewicz -  pamiętany powszechnie jako "Znaczy Kapitan" oraz pierwszy polski samotny żeglarz dookoła świata Leonid Teliga. Ich spiżowe gwiazdy dołączyły do uhonorowanych w latach ubiegłych.

Gmina Kosakowo z jej wójtem Jerzym Włudzikiem na czele organizuje taką, ważną dla tradycji morskich a szczególnie wzruszającą dla rodzin i krewnych, uroczystość co roku nadając trzem osobom tytuł Zasłużonego Człowieka Morza. http://www.kosakowo.pl/aleja.html

Stosownie do regulaminu wniosek o to odznaczene mogą składać tylko instytucje i organizacje społeczne. Umieszczenie ‘Znaczy Kapitana” w Alei Zasłużonych było wynikiem wniosków ze strony Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski oraz Hermandad de la Costa - Polonia czyli polskiego Bractwa Wybrzeża. Wspólnym żródłem i katalizatorem tych wniosków był sekretarz YKP Londyn Jerzy Knabe. Jak wiadomo YKP Londyn od kilku lat organizuje doroczną listopadową wizytę na grobie Mamerta Stankiewicza w Hartlepool.

Odsłonięcia ‘Gwiazdy’ Znaczy Kapitana dokonała jego córka Pani Anna Tomaszewska, której towarzyszyli wice komandor ZG YKP Oskar Janowski i Brat Wybrzeża nr.89 Kapitan ż.w. Andrzej Drapella.

Jerzy Knabe,
YKP Londyn, 11 lipiec 2008

Specjalne podziękowania od YKP Londyn oraz Redakcji dla kol. Andrzeja Drapella za obecność na uroczystości i udostępnienie zdjęć.

Redakcja Pogoria.org